YANLIŞ TEDAVİDEN KAYNAKLI TAZMİNAT DAVALARI

Image
SORUN, YANITLAYALIM

Hastanın sağlık kuruluşuna veya özel polikliniğe başvurmasının ardından, hekim tarafından yapılan tedavinin eksik veya hatalı olması yada gerekli tedavinin hiç yapılmamış olmasına, tıbbi uygulama hataları denilmektedir. Hasta ve hasta yakınlarında tıbbi uygulama hataları nedeniyle meydana gelen zararları tazmin edebilmek için, ilgililerin tazminat davası açma hakları bulunmaktadır.

Mağdur tarafın tıbbi uygulama hatası nedeniyle tazminat davası açabilmesi için, tıbbi uygulama hatasında doktorların, sağlık personelinin veya ilgili sağlık kuruluşunun kusuru bulunması gerekmektedir. Tıbbi uygulama hatasında belirtilen kişilerin kusurunun olması haline açılabilecek davalar üç ana bölüme ayrılmaktadır. Bunlar;

1.İŞ GÜCÜ KAYBI TAZMİNATI

Tıbbi uygulama hatalarından kaynaklı olarak, kalıcı olarak iş gücü kaybına uğrayan(sakatlık geçiren) kimseler, hayatlarına eskisi gibi devam edememekte ve birçok zorlukla karşılaşmaktadır. Bu zorluklar nedeniyle yaşanan maddi zararların telafi edilebilmesi için, kalıcı iş gücü kaybına uğrayan (sakatlanan) kişilere tazminat hakkı tanınmıştır. Bu tazminata, iş gücü kaybı tazminatı adı verilmektedir.

Tıbbi uygulama hatasından kaynaklanan tazminat davalarında mağdur kişinin hak kazanacağı tazminat miktarı, mağdurun iş gücü kaybı oranına göre hesaplanmaktadır. Bu nedenle, iş gücü kaybına uğrayan (sakatlanan) kişinin, yetkili sağlık kurumlarından kalıcı iş gücü kaybı raporu alması gerekmektedir.

Tıbbi uygulama hatası nedeniyle, iş gücü kaybına uğradığınızı düşünüyorsanız ve henüz yetkili kurumdan alınmış sağlık raporunuz bulunmuyorsa, tarafımızla iletişime geçiniz. Alanında uzman personelimiz, size kalıcı iş gücü kaybı raporu alınması konusunda yardımcı olacaktır.

İş gücü kaybına uğrayan (sakatlanan) mağdur, iş gücü kaybı tazminatının yanı sıra, eski sağlığına kavuşabilmek için yapmış veya yapacak olduğu tedavi giderlerini ve tedavi süresince yapılacak tüm masrafları (yol ücreti, konaklama ücreti, ilaç ücretleri vb masraflar) da ilgili kişi ve kurumlardan talep etme hakkına sahiptir.

Söz konusu tazminat davası, tıbbi uygulama hatasında kusuru bulunan doktor, sağlık personeli ve ilgili sağlık kurumuna karşı açılmaktadır.

2.DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

Tıbbi uygulama hatası nedeniyle vefat eden mağdurun yakınları, vefat eden mağdurun maddi desteğinden mahrum kalmaktadır. Mahrum kalınan maddi desteğin tazmin edilmesi amacıyla, mağdur yakınları tarafından talep edilebilecek tazminat türüne, destekten yoksun kalma tazminatı adı verilmektedir.

Mağdurun annesi, babası, eşi, 18 yaşından küçük erkek çocukları, 22 yaşından küçük kız çocukları destekten yoksun kalma tazminatına hak kazanabilmektedir. Bazı özel durumların varlığı halinde, 18 ve 22 yaşından büyük çocuklar da destekten yoksun kalma tazminatına hak kazanabilmektedir.

Söz konusu tazminat davası, tıbbi uygulama hatasında kusuru bulunan doktor, sağlık personeli ve ilgili sağlık kurumuna karşı açılmaktadır.

3.MANEVİ TAZMİNAT

Tıbbi uygulama hatası nedeniyle, iş gücü kaybına uğrayan (sakatlanan) veya vefat eden kişinin yakınlarının, meydana gelen olay sonrasında yaşadıkları elem ve ıstırabı azaltmak amacıyla talep edebilecekleri tazminat türüne, manevi tazminat adı verilmektedir.

Manevi tazminat davaları, tıbbi uygulama hatasında kusuru bulunan doktor, sağlık personeli ve ilgili sağlık kurumuna karşı açılmaktadır.

ZAMANAŞIMI SÜRELERİ

Tıbbi uygulama hatası nedeniyle, mağdurun vefat etmesi halinde açılacak davalar, 15 yıllık zamanaşımına tabidir. Tıbbi uygulama hatası nedeniyle, mağdurun iş gücü kaybına (sakatlanan) uğraması halinde açılacak olan davalar ise, 8 yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Yukarıda belirtilen tazminat türlerine hak kazanmak isteyen mağdurların, belirtilen sürede muhakkak dava açması gerekmektedir. Söz konusu süreler içerisinde davaların açılmaması halinde, mağdurların dava açma hakkı ortadan kalkmaktadır.

MARMARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Sahrayıcedit Mahallesi
Atatürk Caddesi No:60/2
Kadıköy İstanbul

EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Ankara Caddesi Mistral
İzmir No:15 Kat:42
Konak İzmir

AYDIN İRTİBAT OFİSİ

Cumhuriyet Mahallesi
Şehit Murat Ultay Bulvarı No:21/B
Nazilli Aydın

BALIKESİR İRTİBAT OFİSİ

Cumhuriyet Meydanı
Şenler İş Merkezi No:510
Edremit Balıkesir

Search